ANASAYFA    HAKKIMIZDA    KADROMUZ    İLETİŞİM

   E-Bülten  
E-posta adresinizi girerek bültenimize üye olabilirsiniz
   Danışmanlık  |  Yetki Belgemiz  |  Hizmetlerimiz  |  Mevzuat  |  SSS  |  Duyurular  
asır akademi iş güvenliği uzmanlığı eğitimi
Danışmanlık
Danışmanlık Hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmetlerimiz

ISO 9001

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standard'ları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

Neden Gereklidir?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karlılığın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, İadelerin azalmasını, Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için
    ISO 22000

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points),Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir.

Neden Gereklidir?

Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanması, İhracat kolaylığı, Urun geri toplama riskinin azaltılması, Çalışanların sağlık bilgisi ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi, Gıda zehirlenmeleri ve olum risklerinin düşürülmesi, Çalışma ortamının iyileşmesi, Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması, Kayıplarının azaltması.
    ISO 14001

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 14001, cevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. Kurumun çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Cevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Cevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir

Neden Gereklidir?

Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır, Cevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar, Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar, Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır, Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karsı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
    OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir is kazası riskini en aza indirgemek ve is sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kurulusun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001 her türde is sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, is sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

 

Neden Gereklidir?

Karlılığı arttırmak, İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak, yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek, motivasyon ve katılımı arttırmak, ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak, paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak, kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
    ISO13485

TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır. Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karsı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

ISO 13485 standardı ISO 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir Standard dır.

Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır
    ISO 27001

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (Information Security Management System) bilgi varlıklarımızı korumamıza ve özellikle de müşterilerimize güven vermemize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Dış Kaynak hizmeti veren, bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermeyi sağlamayı amaçlamaktadır.

 
ASIR AKADEMİ ® 2013 - DüzeyWeb