ANASAYFA    HAKKIMIZDA    KADROMUZ    İLETİŞİM

   E-Bülten  
E-posta adresinizi girerek bültenimize üye olabilirsiniz
   Danışmanlık  |  Yetki Belgemiz  |  Hizmetlerimiz  |  Mevzuat  |  SSS  |  Duyurular  
asır akademi iş güvenliği uzmanlığı eğitimi
Hizmetlerimiz
İşyeri Hekimliği Hizmetleri
İşyeri Hekimliği Hizmetleri

a) Rehberlik;

1) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik hizmeti.

2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili rehberlik hizmeti.

3) İşyerinin tasarımı, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularında rehberlik hizmeti.

4) Kişisel koruyucu donanımların seçimi.

5) İş ile çalışanın uyumunun sağlanması.

6) Çalışma ortamındaki stres faktörlerinin araştırılması ve rehberlik hizmeti.

7) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin hijyen koşullarının denetim ve düzenlerinin sağlanması.

8) İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılarak işverene önerilerde bulunulması.

9) Hasarsız olay ve ramak kalaların nedenlerinin araştırılması ve işverene önerilerde bulunması.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin yazılı olarak bildirilmesi.

 

b) Risk değerlendirmesi;

1) Risk değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katkı sağlanması, alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması

2) Gebe veya emziren çalışanların, 18 yaşından küçük çalışanların takibi ve risk değerlendirmesine dahil edilmesi

3) Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olan çalışanların takibi ve risk değerlendirmesine dahil edilmesi

4) Kronik hastalığı olanların, yaşlı çalışanların, malul ve engelli çalışanların, birden fazla iş kazası geçirmiş olan çalışanların takibi ve risk değerlendirmesine dahil edilmesi

 

c) Sağlık gözetimi;

1) Gerekli laboratuvar tetkiklerinin yaptırılması

2) İşe giriş / periyodik muayene raporlarının tetkiklerin sonuçlarına göre düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi

3) Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması

4) İşe dönüş muayeneleri

5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

6) Yıllık çalışma planı hazırlanması

7) Yıllık değerlendirme raporu hazırlanması

 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması

2) İlk yardım eğitimlerinin koordine edilmesi

3) ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu

4) Yöneticilere, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim verilmesi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması

5) Çalışanların işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirilmesi

6) Yıllık değerlendirme raporu hazırlanması

 

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasının önerilmesi, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi.

2) İş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışılması

3) İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapılması

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi

5) Meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapılması

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan araştırmalara katılım.

7) İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasına katkı sağlanması.

8) Bir sonraki yıl için yıllık çalışma planı hazırlanması

9) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlanması ve bu kişilerle işbirliği yapılması.

 

 

 

 
ASIR AKADEMİ ® 2013 - DüzeyWeb